Skip to content

Gwirfoddoli fel Ynad

Gallaf fod yn ynad

Helpwch i wneud y penderfyniadau sy'n siapio eich cymuned, tra byddwch yn ennill sgiliau newydd.

Beth yw ynad?

Gwirfoddolwyr heb unrhyw brofiad cyfreithiol blaenorol yw ynadon ac maent yn dod o bob cefndir. Maent yn gwneud penderfyniadau hanfodol ar amrywiaeth o achosion yn y llys troseddol a'r llys teulu – gan helpu i ddiogelu, gwella a thrawsnewid bywydau pobl.

A all unrhyw un wirfoddoli fel ynad?

Beth bynnag yw lefel eich addysg, os ydych rhwng 18 a 74 oed a'ch bod eisiau herio eich hun, datblygu sgiliau newydd a chreu newid cadarnhaol er lles eich cymuned eich hun, gallwch fod yn ynad.

Pam dod yn ynad?

Mae ein system gyfiawnder yng Nghymru a Lloegr wedi'i seilio ar degwch a bod yn agored. Mae'r rhain yn nodweddion allweddol ar gyfer gwneud penderfyniadau cyfreithiol pwysig – penderfyniadau a wneir gan wirfoddolwyr ymroddedig sy'n dod o'u cymuned leol, ac sy'n wirioneddol ddeall eu cymuned leol.

Cipolwg

A oes angen i mi gael cefndir cyfreithiol?

Nid oes angen unrhyw gymwysterau na phrofiad arbennig arnoch i fod yn ynad, ac rydym yn croesawu pobl o bob cefndir. Yn wir, po fwyaf amrywiol yw ein ynadon, y mwyaf y gallwn gynrychioli'r gwahanol gymunedau yr ydym yma i'w cefnogi.

Beth yw ynad?

Beth fyddwn i'n ei wneud?

Mae ynadon yn gwirfoddoli yn y llys teulu a'r llys troseddol, lle maent yn gyfrifol am wneud penderfyniadau hanfodol sy'n diogelu, yn gwella ac yn trawsnewid bywydau pobl.

Y tu mewn i'n llysoedd

Beth amdanaf i, fel cyflogwr?

Bydd angen i'ch cyflogai wirfoddoli am o leiaf 13 diwrnod y flwyddyn ynghyd â hyfforddiant blynyddol. Mae rhai opsiynau o ran sut y gall hyn weithio, a gall y manteision i'ch sefydliad fod yn enfawr. Edrychwch ar ein gwybodaeth i gyflogwyr i wybod mwy.

Cyngor i gyflogwyr

Mae gen i ddiddordeb – beth sydd nesaf?

Os hoffech wirfoddoli fel ynad, dyma bopeth y bydd angen i chi ei wybod i benderfynu ai dyma'r cyfle cywir i chi, ac i wneud eich cais.

Sut i wirfoddoli