Are you OK with cookies?

We use small files called ‘cookies’ on magistrates.judiciary.uk. Some are essential to make the site work, some help us to understand how we can improve your experience, and some are set by third parties. You can choose to turn off the non-essential cookies. Which cookies are you happy for us to use?

Mynd i'r cynnwys

News

Filter news by topic.

7 articles

Awgrymiadau ar gyfer siarad â’ch cyflogwr am ddod yn ynad

Pum awgrym defnyddiol ar gyfer yr asesiad cymhwyso

Gofynnwch i ynad: Cydbwyso cyflogaeth â dyletswyddau

Y wobr o fod yn ynad

Dod yn ynad yn 19 oed

Pam fy mod i’n gwirfoddoli yn y llys teulu

Fel ynad, gallwch ddewis eistedd mewn llys troseddol neu lys teulu. Siaradom â Sam am ei benderfyniad dros eistedd yn y llys teulu.

Pam fod amrywiaeth yn bwysig yn yr Ynadaeth

Gyda dros 20 mlynedd o brofiad o fod yn ynad, mae'r arbenigwr TG o Lundain, Kevin, yn sôn am ei daith ysbrydoledig i fod yn ynad yn y llys troseddol. Gan fod â nam difrifol ar ei olwg, penderfynodd Kevin osod cynsail.